9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

KONGRE TARİHİ

8/4/2021 - 8/6/2021

KONGRE ŞEHRİ

, Türkiye

KONGRE YERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi

KONGRE WEB SİTESİ

https://limnoloji2020.mehmetakif.edu.tr/

9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

İnsanoğlu açısından doğrudan ve dolaylı yararları sayılamayacak kadar çok olan sulak alan ekosistemleri, ilkçağlardan günümüze medeniyet ve kültürlerin oluşum ve şekillenmesinde en önemli rolü üstlenmiştir. Bu ekosistemler, ekonomik değerinden öte, dünya yaşamını muhteşem bir çeşitlilik ve zenginlikle desteklemektedir. Öyle ki, sadece tatlısu sulak alanları dünyadaki tüm türlerin beşte ikisini, hayvan türlerinin ise sekizde birini barındırır.

Bununla birlikte, 20. yüzyıl boyunca dünya nüfusu iki katın üzerinde artarken, küresel tatlısu tüketimi ise dramatik bir biçimde altı kat artmıştır. Özellikle, 1950’li yıllardan sonraki antropolojik gelişim süreçlerinde başta tatlısu kaynakları olmak üzere içsular üzerinde ivmelenerek artan baskılar geri dönüşü olmayan sulak alan kayıplarına yol açmıştır. Doğrudan ve dolaylı baskılar nedeniyle yaşanan bu olumsuzluklarda çoğunlukla bilgi/bilinç eksikliği ve uygulamada yaşanan hatalar başı çekmektedir. Hiç şüphesiz, sulak alanlar üzerindeki olumsuzlukları en aza indirmenin en etkili yolu bilimsel bulgulara dayanan tutum ve uygulamalardan geçmektedir.

Buradan hareketle, ülkemizde içsular üzerine yapılan en odak sempozyum olan, başta hidrobiyologlar ve limnologlar olmak üzere farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımlarıyla gerçekleştirilen ve artık bu alanda haklı bir üne sahip olan “Ulusal Limnoloji Sempozyumu” serisinin dokuzuncusu Göller Yöresi’nin en çok sulak alana sahip ili olan Burdur’da yapılacaktır.

19-22 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleşecek bu etkinliğimizde; araştırmacıları, yöneticileri, öğrencileri ve konuyla ilgili diğer katılımcıları Teke Kültürü’nün başkenti olan göller, güller ve gönüller diyarı Burdur’da en güzel şekilde misafir edecek olmanın şimdiden mutluluk ve onurunu yaşıyor, katılımcılarımızı heyecan ve hasretle sempozyuma davet ediyoruz.