Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS)

KONGRE TARİHİ

9/26/2019 - 9/28/2019

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

8/15/2019

KONGRE ŞEHRİ

Van, Türkiye

KONGRE YERİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

KONGRE WEB SİTESİ

https://www.utas.yyu.edu.tr/

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Sempozyumlar ve kongreler belirli bir bilim dalındaki bilimsel üretimin ve yeni bulguların bilim dünyasına tanıtıldığı, yapılan tartışmalarla bilgi ve düşüncenin pekiştirildiği, ilgili alanlardaki akademisyen ve araştırmacıların buluştuğu, fikir paylaşımlarının yapıldığı önemli bilimsel etkinliklerdir. Dikkat edildiği üzere son yıllarda gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlar, geneli itibariyle multidisipliner olarak düzenlenmekte, bu da söz konusu bilimsel faaliyetlerin üretim alanlarını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Nitekim bilim dallarında geleneğin devamlılığı, alanın tanınmış akademisyen ve araştırmacılarının bütün birikimlerinin paylaşması, bu bağlamda daha da zorlaşmaktadır. 26-28 Eylül 2019 tarihinde ilki düzenlenecek olan UTAS, bu yönüyle tamamen Türkoloji etrafında şekillenen, farklı bilim dallarındaki akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri, Türkoloji bilinci etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir sempozyumdur.

Bu sempozyum vasıtasıyla Türkiye’de, Türk Dünyası’nda ve dünyanın çeşitli yerlerinden iştirak sağlayan katılımcıların, gözlem ve tespitlerini, yeni uygulama ve araştırma metotlarını bilim camiasıyla paylaşmalarını sağlamak, ulaşılmak istenen en önemli gayedir.

Sempozyumun önemli yanlarından biri de etkinliğin, Türkiye, İran, Irak ve Kafkasya arasında önemli bir geçiş yeri olan Van'da yapılacak olmasıdır. Zira Van, bugün milyonlarca Türk'ün yaşadığı İran'la sınırı olan; Hakkâri üzerinden Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan bir şehirdir.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan Türkoloji içerikli karma serginin ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Konservatuarı tarafından hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası müziğini ihtiva eden konser programının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.