IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi (SOSYOLOJİK)

KONGRE TARİHİ

9/19/2019 - 9/21/2019

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

2/19/2019

KONGRE ŞEHRİ

Ankara, Türkiye

KONGRE YERİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

KONGRE WEB SİTESİ

http://www.sosyolojikongresi.org/

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

“Büyük teknolojik değişimin bütün anlarında insanlar, şirketler ve kurumlar değişimin derinliğini hisseder, ama çoğu zaman, tamamen onun etkileri konusundaki cehaletleri yüzünden, değişimin altında kalırlar.” (Manuel Castells, 2014)

1993 yılında İzmir'de “Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler” üst başlığı ile ilkini düzenlediğimiz Ulusal Sosyoloji Kongresinin dokuzuncusunu 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. Dünyadaki sayısız değişimin toplum üzerine olan etkilerini yakalama peşindeki, toplumsal değişim ve dönüşümleri anlamayı ve/veya açıklamayı kendine dert edinmiş sosyolojiyi ve biz sosyologları yine, yeniden önemli bir görev beklemektedir. 

Bugün, toplumsalı dönüştürme gücü geçmişten daha da hızlı olan teknoloji, insansı özellikleri artan robotları ve robotsu özellikleri artan yeni bir insanı eş zamanlı olarak geliştirmeye devam ediyor. Dijital devrim, yaşama, çalışma, örgütlenme ve birbirimizle ilişki kurma tarzımızı hızla dönüştürüyor. Robotik sistemlerin yaygınlaşması ile önemli iş kayıplarının yaşanması bekleniyor. Diğer yandan bu değişimlerin daha nitelikli bir çalışma hayatı üretme potansiyelinden de söz ediliyor. İnsansız üretimin yaygınlaşması, insanı üretim gücüne yabancılaştıran kapitalist üretim tarzının değişmesini sağlayarak emek gücünü özgürleştirecek mi? Yoksa insansız üretim ile insanın en değerli yaratıcı gücü atıl hale mi gelecek? Dijitalleşme arttıkça ve teknoloji geliştikçe yakın ilişki ve sosyal bağlara olan ihtiyacımız nasıl değişecek? Teknolojinin hızla yaşamlarımıza entegre olması, empati yeteneğimizi, üretmek, örgütlenmek, direnmek gibi bize özgü kapasitelerimizi, tarih yapan yönümüzü nasıl etkileyecek? Ve en önemlisi dijital dönüşüm, küresel düzeyde artmış olan eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, sömürü ve tahakküm ilişkilerini nasıl biçimlendirecek? Hızın arttığı bir zamanda biraz yavaşlayıp düşünmek ve insansız toplum arayışına direnmek için “Toplum 4.0” üst teması ile düzenleyeceğimiz Dokuzuncu Sosyoloji Kongresinde buluşalım.