COVID19Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner (COVID19Symposium)

KONGRE TARİHİ

6/26/2020 - 6/28/2020

KONGRE ERKEN KAYIT TARİHİ

6/16/2020

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

6/20/2020

KONGRE ŞEHRİ

, Türkiye

KONGRE YERİ

Online

KONGRE WEB SİTESİ

http://www.covid19symposium.com/

COVID19Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Sempozyuma Davet

Ülkemizi ve dünyayı birçok boyutu ile etkiyen SARS CoV-2(COVID-19 enfeksiyonu) salgınını derinlemesine yaşayan sağlık çalışanları olarak konuyu farklı disiplinlerle enine boyuna tartışmak ve bilim tarihe notlar düşmek amacı ile bu sempozyum planlanmıştır. Aralık 2019’da Çin’de baş gösteren ve hızla dünyaya yayılan, ülkemizi de Mart ayı ortalarından itibaren ciddi etkileyen COVİD-19 pandemisinin tüm boyutları ile alakalı bilgi-deneyim birikimi oluştuğunu görmekte ve bunların akademik platformlarda tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Sempozyumda COVID19 enfeksiyonu virolojisi, klinik detayları, tedavi protokolleri, aşı ilaç tanı kiti çalışmaları, gelecek pandemi senaryoları vb yanı sıra “yeni normalleşme” de tüm yönleri ile ele alınacaktır. Ayrıca epidemiyoloji ve sosyoloji açısından da geleceğe hazırlanma adına önemli çıkarımlar paylaşılacaktır. COVID19 güncel tanısı, aşı ve tedavide gelinen son noktalarda en yetkin akademisyenler tarafından bu sempozyumda tartışılacaktır.

İlklerden olan bu online sempozyumda farklı sağlık disiplinlerinden bağımsız konferanslar yanı sıra paralel oturumlarda sözlü bildiriler aynı anda sunulacak ve COVİD19 konusu etrafında medikal/paramedikal tüm paydaşlar detaylı tartışılma ve bilgilenme fırsatı bulabilecekler, bazı konsensüs kararlara da ulaşma ve raporlama durumu olacaktır. Sizler bu sempozyuma katkı, katılım ve bildirileriniz ile zenginlik katacaksınız. Sempozyuma poster/sözlü bildiri ile katılmak mümkün olup posterler e-poster olarak, sözlü bildiriler de online sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler/tam metinler; Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği’nin bilimsel peryodik yayını olan “Journal of Biotechnology and Strategic Health Research (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr)” dergisinde ek sayı olarak yayınlanacaktır.

Ülkemizde 26-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan uluslararası katılımlı “COVID19Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner” toplantısına sizleri davet etmekten onur duyarız. Toplantı sizlerin değerli katkıları ile anlam kazanacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla…

Düzenleme Kurulu Adına
Prof Dr Mustafa Altındiş