2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri

KONGRE TARİHİ

4/25/2019 - 4/27/2019

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

2/10/2019

KONGRE ŞEHRİ

İstanbul, Türkiye

KONGRE YERİ

Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü

KONGRE WEB SİTESİ

http://www.istanbulebelikgunleri.com

2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Değerli Katılımcılar,

Organizasyon komitesi adına sizleri 25-26-27 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Medipol Üniversitesinde gerçekleşecek olan “Ebeler İçin Uzman Eğitim, Hayat İçin Sağlıklı Bir Adım” ana temalı 2. Uluslararası, 3. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresine davet etmekten onur duyarız.

Hayatı bir bütün olarak bakıldığında gebelik ve doğumun insan hayatının en önemli dönemlerinden biri olduğu yadsınamaz. Bu önemli dönemin uzman ebelerin yönetiminde olmasını sağlamak sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmek için atılan değerli bir adımdır. Alanında yeterli ve yetkin ebelerin yetiştirilmesi için eğitim ve uygulama alanlarının bir arada/ birlikte çaba göstermesi gerekmektedir. Birlikte kararlaştırılmış ve yön verilmiş bütüncül yaklaşımlı ebelik eğitiminin toplum sağlığına katkısı çok daha hızlı ve büyük olacağı açıktır.

Bu düşünce ile organizasyonumuz, İstanbul ilinde ebelik eğitimi ya da uygulamasında paydaş olan, tüm sağlık ve eğitim kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedeflemiş ve 1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kogremizde 17 hastane ve okulu bir araya getirmeyi başarmıştır. İki gün süren kongremize yaklaşık 800 kişi katılmış, 350 den fazla bildiri sunumu yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Ebeler Birliği gibi kurumlardan önemli temsilcilerin ağırlandığı kongremize 10 yabancı konuşmacı ve alanında uzman 50 ye yakın yerli konuşmacı katkı vermiştir. Kongre kapsamında düzenlenen kurslarımıza yaklaşık 200 kişi katılım sağlamıştır. Ülkemizin her yerinden dinleyiciler ile yer aldığı kongremiz Sayın Dr. Esra Albayrak teşrifleri ve konuşmaları ile daha da zenginleşmiştir.

Büyük bir heyecan ve gurur ile tamamladığımız kongremizin ikincisini gerçekleştirme sorumluluğu onuru yine kurumumuza verilmiştir. İkincisini düzenleyeceğimiz kongremiz; komitemiz İstanbul da hizmet veren 9 üniversite, 12 hastane, Ebeler Derneği, Ebelikte Araştırma Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü katılımı ile zenginleşerek büyümüş, 24 paydaşı ile ülkemizin önemli etkinliklerinden biri haline gelmeyi başarmıştır. Kongremizin etkilerine baktığımızda yola çıkış amacımız olan; İstanbul’da ebelik mesleği adına ayrı ayrı çok değerli emek veren kurum ve kuruluşların ortak bir platformda toplanması, böylece kaynakların akılcı bir şekilde kullanılması konusunda önemli aşamalar kaydettiğimiz söyleyebiliriz. Ebelik mesleğinde hizmet veren ya da mesleğe aday yetiştiren mevcut kurum ve kuruluşların el ele vermesi, ortak bir katma değer üretmesi günümüz ve geleceğin güçlü ebelerinin yetiştirilmesi adına çok önemli bir adım olarak düşünülmektedir. Bu adım eğitim ve uygulanmada hizmet veren /verecek ebelere bir arada üretme gerekliliği açısından önemli bir mesaj içermektedir. Bu amaçla bu yıl kongre kapsamında bir çalıştay eklenecek, ve bu çalıştayda İstanbul ilindeki ebelik klinik uygulamalarının yürütüldüğü ve yürüten tarafların bir araya gelmesi ve mevcut durumun konuşulması, çözüm önerileri geliştirilmesi sağlanacaktır.

Kongre içeriği geleceğin ebelerini yetiştirme ve günümüz ebelerini güçlendirme anlayışı ile oluşturulmuştur. Bu anlayış ile; ebelik eğitimi ve uygulamasının güncel durumu, ebelerin rol ve sorumluluklarında oluşan/ oluşacak değişimler, bilişim ve teknolojinin ebeliğe etkileri, ebelikte yeni konular ve kavramlar, farklı profesyonellerin ebelik bakış açıları ve ebelik uygulamalarının bilimsel kanıtlar ile desteklenmesi gibi konuları içerek oturumlar hazırlanmıştır. Bu amaçla kongre programımız oluşturulurken multidisipliner bir yaklaşım benimsemiştir. Aynı şekilde kongre bildirileri ebelik mesleği ile sınırlandırılmamış, kongre temalarına uygun bildirisi olan tüm sağlık profesyonellerine kapılarını açmıştır. Kongremizin bir başka önemli özelliği aynı anda ebelik öğrenci adaylarının da katılımına açık hale getirilmesidir. Bu yönü ile kongremizin ebelik adaylarının meslektaşları ile aynı ortamı paylaşarak görerek, duyarak öğrenmelerine fırsat yaratılmış olacaktır.

Geleceğimize yön veren ebelerimizi daha iyi eğitmek üzere bilgi paylaşımında bulunmak, akademisyen ve klinik çalışanların bir arada olduğu tüm İstanbul’daki ebelik öğrencilerini etkileşim ve iletişimini güçlendirmek üzere 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde kongremizde olmanızı içtenlikle diliyoruz. 

KONGRE BAŞKANLARI
Dr. Asiye AYAR KOCATÜRK
Dr. Nuran AYDIN