ARGEV 4. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi (ARGEV)

KONGRE TARİHİ

8/10/2021 - 11/10/2021

KONGRE ŞEHRİ

, Turkey

KONGRE YERİ

Turkey

KONGRE WEB SİTESİ

https://www.argevkongre.com/

ARGEV 4. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Ülkemizde Aralık 2010’de aile hekimliği uygulamasına tamamen geçildi. Aradan geçen 11 yılda uygulama birlikteliği, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi aile hekimliğinin temel sağlık sistemi olarak benimsenip geliştirilmesi, güçlendirilmesi için yapılanların yanı sıra yeni bir bakış açısı ile daha da güçlendirilmesi, geliştirilmesi gereklidir.

Aile hekimi olarak görev yapan 22.500 hekim, aile hekimliği uygulamasının güçlendirilmesi, geliştirilmesi konusunda hemfikir…Her alanda katkı sunmaya hazır bir hekim grubumuz var.
Aile Hekimliği uygulamasında ne kadar çok kurum ve yapılanmamız olursa sistemin geliştirilmesi, kamuoyu yaratılması ve geliştirme projelerinin üretilip, güçlü kulis ve lobi faaliyetlerinin yapılması mümkün olur. Güçlü ve farklı kurumlar oluşturmak strateji olarak uygulanmalıdır.

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (ARGEV) kuruluş amacı aile hekimliği alanında bilimsel araştırma yapmak, bilimsel yayınlar, makaleler hazırlamak, aile hekimliğinin gelişimine katkı sağlayacak projeleri ortaya koyabilmek, temel eğitim standartlarına ulaşılmasına aracı olmaktır. Elde edilecek veriler ile Aile hekimliğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizmek, kanıtlamak ve kamuoyu yaratmaktır.