Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu (UKAS) (UKAS)

KONGRE TARİHİ

11/4/2021 - 11/5/2021

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

6/15/2021

KONGRE ŞEHRİ

Samsun, Türkiye

KONGRE YERİ

Online

KONGRE WEB SİTESİ

http://ukas2021.com/

Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu (UKAS) QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Değerli Bilim İnsanları,


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) , kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmayı, kadın ve aile ile ilgili çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında sizleri, OKTAM tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan “Pandemi Sürecinde Kadın ve Aile “ ana temalı Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu (UKAS)’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

Pandemi Sürecinde Kadın ve Aile” ana temalı sempozyum; psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ilahiyat, ekonomi, ziraat, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, edebiyat, sosyoloji, felsefe, dil bilimi, medya, sosyal hizmet, siyaset bilimi vb. bilim dalları başta olmak üzere tüm bilim dallarında gerçekleştirilecek araştırmalara açıktır. Sempozyumda farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar ile birlikte pandemi sürecinde kadın ve aile konularının tartışılması, güncel araştırmaların paylaşılması, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması ve alana katkı sunulması hedeflenmektedir.

Online olarak gerçekleştirilecek olan sempozyuma, Türkçe veya İngilizce sözlü bildiri ile başvuru yapılabilir. Sempozyum bilim kurulu tarafından kabul edilen ve sunulan bildiri özetleri online olarak ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi’nde makale olarak yayımlanacaktır.
UKAS 2021’in, kadın ve aile alanındaki bilimsel çalışmaların desteklenmesine, güncel bilgilerin paylaşılmasına, disiplinlerarası tartışma ortamının yaratılmasına, yeni çalışmalara yönelik iş birliğinin geliştirilmesine ve geniş katılımın sağlanmasına katkı sunmasını temenni ediyoruz. Sizleri de sempozyumda görmekten onur duyarız. Saygılarımızla.


Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Hatice Kumcağız