IDMC 2021 2. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi

KONGRE TARİHİ

5/20/2021 - 5/22/2021

KONGRE ŞEHRİ

Burdur, Türkiye

KONGRE YERİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

KONGRE WEB SİTESİ

https://idmc.mehmetakif.edu.tr/

IDMC 2021 2. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Küresel ölçeğe yayılan afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar neticesinde 2015-2030 yıllarını kapsayan Sendai Çerçeve Eylem Planı adını taşıyan bildirgeye göre ülkeler, belirtilen süre zarfında, afet risklerini en aza indirmek ve afetlerden oluşan kayıpları azaltmak amacıyla, modern anlamda bütünleşik afet yönetimi sisteminin tüm geçerli bilimsel öğelerini uygulamak üzere anlaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz de bu anlaşma çerçevesinde, afetlere karşı sahip olduğu hassasiyetleri ortadan kaldırabilmek veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilmek için çaba göstermektedir. 2009 yılına dek afet yönetimi olgusunun müdahale ve iyileştirme safhalarından oluştuğu ülkemizde afet yönetiminin profesyonel yürütülmesi amacıyla kurulan AFAD ile hazırlık ve zarar azaltma safhaları ön plana çıkmıştır. Hazırlık safhasının en temel unsurlarından olan eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları ile toplumda afetlere yönelik kültür oluşturma çalışmaları hız kazanmış, zarar azaltma safhasının temel öğelerinden olan direnç kazandırma çalışmaları ile toplumların afetlerden zarar görebilirliklerinin minimum seviyede olması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle, başta deprem ve heyelan olmak üzere doğal afetler konusunda deneyime sahip olan ülkemizin, buna eklenen diğer afetlere yönelik deneyimlerini de dikkate alarak, afet yönetimi konusunu her boyutu ile ele almayı, bu konuda Dünya genelinde yapılmakta olan çalışmaları bir arada tartışmayı ve değerlendirmeyi hedefleyen Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi’nin 2.’sini (IDMC2020) düzenlemeye karar vermiş bulunmaktayız. Afet yönetimi konusunda ülkemizde ikincisi gerçekleştirilecek olan bu kongre sonucunda, ülkemizin afetlerle ilgili yaşadığı ve yaşayabileceği sorunlara karşı kalıcı ve uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya konulabileceğini düşünüyor ve bu kongrede ele alınacak konuların ve sunulacak olan bildirilerin uluslararası bilim dünyasına olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyoruz.

Afet yönetimi alanındaki çalışmalarını bilim dünyası ile paylaşmak isteyen tüm akademisyen ve bilim insanlarını 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur/Türkiye’de yapılacak olan kongreye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.