8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (ISSE)

KONGRE TARİHİ

11/7/2019 - 11/9/2019

KONGRE ERKEN KAYIT TARİHİ

10/5/2019

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

10/16/2019

KONGRE ŞEHRİ

Ankara, Türkiye

KONGRE YERİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

KONGRE WEB SİTESİ

http://issse.org/

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Saygıdeğer Paydaşlarımız,

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nun sekizincisi, 7-9 Kasım 2019 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenecektir.

Sempozyumda sosyal bilgiler özelinde kuramsal bilgilerin uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve farklı çözüm önerilerinin bulunması ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli işbirliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumun teması, “Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun öncelikli amacı, kuramsal bilgilerin yaşama aktarılması konusundaki araştırma ve uygulama örneklerinin ortaya konulmasıdır. Gelişen teknolojinin etkisiyle bilgi üretimi son yıllarda çok artmıştır. Bu durum artan “bilgi kirliliği” nedeniyle uygulayıcıları zorlamakta, sistemsel sorunlarla birleşerek özellikle öğretmenleri güçsüzleştirmektedir. Bu uğraşta yalnız kalmamaları için sempozyumun odak noktalarından biri de öğretmenlerimiz olacaktır. Gerçekleşecek panel, çalıştay ve bildiri sunumlarında öğretmen ve öğretmen adaylarına fırsatlar sunulması, onların gerçekleştirdikleri iyi örneklerin katılımcılarla buluşturulması sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır.

Eğitim yaşamının önemli bir bileşeni olan sosyal bilgiler eğitiminin hak ettiği değeri bulmasında sorumluluk almanız ve bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’na davet ediyoruz.

 

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu