VI. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi

KONGRE TARİHİ

10/5/2023 - 10/13/2023

KONGRE ERKEN KAYIT TARİHİ

7/31/2023

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

7/31/2023

KONGRE ŞEHRİ

İstanbul, Türkiye

KONGRE YERİ

MSC Splendida Gemisi - İstanbul/Corfu/Bari/Trieste/Kuşadası/İstanbul

KONGRE WEB SİTESİ

https://internationalmedicallawcongress.com/

VI. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Tıp hukukuna ilgi duyan kıymetli sağlık çalışanları, hukukçular, akademisyenler ve öğrenciler, Tıp bilimi inanılmaz bir hızla gelişirken, hukukun bu gelişime aynı hızla tepki göstermesi her zaman mümkün olamamaktadır. Tıbbi gelişmeler karşısında ortaya çıkan tıp hukuku sorunlarının çözümlenmesi için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerin yapılmasına bir katkı da bilim insanları ve uygulamacıların yeni çıkan tıp hukuku sorunlarını tespit edip, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunduğu ve kanun koyucunun düzenlemelerine katkı sağladığı bilimsel toplantılar aracılığıyla olmaktadır. Bu toplantılardaki tebliğlerin yayınlanması da bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu gayelerle, iki yılda bir düzenlenen kongremizin ilki ulusal nitelikte olmak üzere 2-5 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum’da düzenlendi (Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi – Vaka Tartışmalı) ve tebliğler yayınlandı. İkinci kongreden itibaren kongremiz uluslararası bir hüviyet kazandı. 20-24 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da “II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi” olarak düzenlendi ve bildiri kitabı yayınlandı. Kongremizin üçüncüsü de, 9-12 Ekim 2019 tarihlerinde yine Antalya’da, Türkiye’nin dışında 17 ülkeden katılımcıların sunumlarıyla ve aynı anda 5 salonda gerçekleştirildi. Bu kongrenin bildirileri de iki cilt halinde 2020 yılında yayınlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde 8-9-10 Ocak 2021 tarihlerinde yaşanan pandemi nedeniyle ilk defa çevrimiçi(on-line) olarak düzenlenen IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’nde; Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Malezya, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Ukrayna olmak üzere toplam 19 ülkeden 25 yabancı katılımcının yanı sıra ülkemizden katılımcılarla; tıp hukukunun klasik, güncel ve yeni konularında sunumlar yapıldı. Kongrede, hekimler, hâkimler, savcılar, avukatlar, akademisyenler, diğer sağlık meslek mensupları, ilgili alanlardaki asistan ve öğrenciler; Türkçe, Almanca, Arapça veya İngilizce tebliğler sundu. Kongrede, aynı anda 3 salonda, 9’u Almanca 15’i İngilizce toplam 139 bildiri sunularak toplam 58 oturum gerçekleştirildi. Bu suretle kongremiz ülkemizde gerçekleştirilmiş olan tüm zamanların en kapsamlı hukuk kongresi olmuştur. Bu kongrenin bildirileri de üç cilt halinde 2021 yılında yayınlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongremiz 27-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar/Ürkmez Tesisleri’nde hibrit olarak gerçekleştirildi. Bu uluslararası kongreye 30’u yabancı, 29’u Türk olmak üzere “Tıp hukuku” alanında uzman 59 konuşmacı katılmıştır. Bu kongrenin bildirileri de 2021 yılında yayınlandı. Kongrelerdeki başarıların bize verdiği güç ile kongre yöneticileri, düzenleme kurulu, bilimsel danışma kurulu, sekretarya görevlileri ve organizasyon firmasıyla birlikte çalışmalarını yaptık ve bu organizasyonla karşınıza geldik. Ülkemizdeki hukuk kongrelerinde her zaman ilklere imza atan, öncü olan kongremizi bu kez de yine hukuk alanında bir ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde ve Hekim Birliği Sendikası’nın destekleriyle 5-13 Ekim 2023 tarihlerinde MSC Splendida gemisinde İstanbul-Trieste (Venedik)-İstanbul rotasında gerçekleştireceğiz. Kongre sunumlarını denizde seyir günlerinde yapacağız. Kongrede sunum yapılabilecek ana konu başlıkları ve alt başlıkları çok geniş tuttuk. Ayrıca kongreye katılım bu konularla sınırlı olmayıp, bunlar öneri niteliğindedir. Kongrenin verimli olması, ülkemiz tıp hukukuna büyük katkıları olması dileğiyle, tüm katılımcılara teşekkür eder ve başarılar dileriz.