5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi

KONGRE TARİHİ

5/4/2023 - 5/6/2023

KONGRE ŞEHRİ

, Turkey

KONGRE YERİ

Turkey

KONGRE WEB SİTESİ

https://ozalcongress.inonu.edu.tr/

5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Dünyada iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişme ve bu araçların yaygın kullanımı insanların zaman ile mekân algısını büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu değişim yeni, yoğun ve karmaşık ilişki biçimleri ile ağlarının ortaya çıkmasına kaynaklık ve aracılık etmiştir. Yaşanan süreçte dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir gelişme veya sorun dünyanın diğer bölgelerini küreselleşmenin etkisiyle kısa süre içerisinde, etki düzeyi değişse de, olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler kendi alanını etkilediği gibi kendi dışındaki alanı da önemli oranda etkileyebilmektedir. Ekonomik olanın siyasallaşması, siyasal olanın ekonomik ve sosyal alanı etkilemesi söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan savaş, iç savaş, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, doğal afet, salgın hastalık gibi sorunlar bir taraftan mekânsal etkisini genişleterek küresel boyuta taşınmış, dünyanın diğer bölgelerinde aynı alanda sorunlar yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Aynı sorun diğer taraftan ise farklı alanlarda da büyük ölçekli sorunların ve tartışmaların yaşanmasına kaynaklık ve aracılık etmiştir.  

 

Yaşanan bu sorun ve tartışmaların multidisipliner şekilde ele alınması gerektiği düşüncesinden hareketle farklı çalışma alanlarındaki bilim insanlarını bir platformda bir araya getirerek bir tartışma ortamı oluşturulması ve çalışmaların somut bir çıktıya dönüştürülerek ilgililerine sunulması amacıyla 04-06 Mayıs 2023 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi İİBF ve Turgut Özel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi işbirliği ile gerçekleştireceğimiz Kongrede sizleri Malatya’da misafir etmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.