2nd International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization (ARACONF 2021)

KONGRE TARİHİ

3/10/2021 - 3/12/2021

KONGRE ERKEN KAYIT TARİHİ

2/19/2021

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

3/2/2021

KONGRE ŞEHRİ

Kayseri, Türkiye

KONGRE YERİ

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü

KONGRE WEB SİTESİ

http://www.araconf.com/

2nd International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Mühendislik ve Dijitalleşmede Son Gelişmelere Erişim Konulu Uluslararası Konferansın ana hedefi (ARACONF), akademi ve endüstrideki araştırmacılar için uluslararası bir forum sunarak, çalışmalarını sunmayı, deneyimlerini ve son gelişmeleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Konferans son gelişimlerin yaşam döngüsünde çok disiplinli bir bakış açısıyla erişilebilirliği ve yüksek etkileşim kalitesini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
Konferans, araştırmalardaki güncel konuları tartışmak için çok disiplinli bir platform olarak hizmet vermektedir. Konferans, bu alandaki araştırmalara yardım etmek, teşvik etmek ve tecrübe paylaşımını sağlayacak ortamı sunmaktadır.
Konferans, Türkiye'nin merkezinde bulunan 4000 yıllık tarihe sahip olan Kayseri'de yapılacaktır.

ARACONF 2021 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.ARACONF 2020 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Araştırmacılar sadece özet veya tam metin bildiri ile katılabilirler.
Çalışmalar sözlü olarak sunulabilir.
Tüm özetler ve tam metin bildiriler kör hakemlik (blind-review) sürecinde değerlendirilecektir..
Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.
Araştırmacılar bildiri gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25, referanslar ile en fazla %30 olmalıdır.
Makaleler TRDİZİN indeksindeki EJOSAT dergisinde Özel Sayıda yayınlanacaktır. (Dergi Yayın kurallarına göre, dergi yayın ücreti  yatırılmalıdır).
Kabul edilen özetler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır.
ISBN'ye sahip bildiri kitabı online olarak yayınlanacaktır.

 

Dünyada birçok ülkeyi tehdit eden corona virüsü (COVID-19) nedeniyle tüm sunumlar MS Teams Platformu üzerinden online olarak yapılacaktır.

Pandemi dönemi sona ererse dileyen katılımcılar Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsündeki oturumlara da katılabileceklerdir.