2. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ (İZDAS)

KONGRE TARİHİ

2/5/2021 - 2/6/2021

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

1/20/2021

KONGRE ŞEHRİ

Ankara, Türkiye

KONGRE YERİ

Ankara

KONGRE WEB SİTESİ

https://www.izdas.org/ethics

2. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Toplumda ve bilim camiasında etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi kongrenin asıl amacını oluşturmaktadır. Kongrenin hedefi bu amaç doğrultusunda çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve  bilimsel tartışmalar, fikir alışverişine meydan hazırlamaktır. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilecektir.

Konu Başlıkları

-Meta -Etik 

-Etik ve siyaset

-Bioetik, sağlıkta etik
-Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar
-Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi
-Meslek etiği (eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, mühendislik dahil tüm mesleklerde etik)
-Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği

-Teknoloji ve etik 

-Kamu görevi ve etik

-Sanatta etik

-Ekosistem ve çevresel etik
-Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat-
-Güncel örneklerle etik ikilemler-

Ayrıca belirlenen konular dışında etik temalı yapılan tüm özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.