1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu (Borderless)

KONGRE TARİHİ

5/4/2023 - 5/5/2023

KONGRE ŞEHRİ

, Turkey

KONGRE YERİ

Turkey

KONGRE WEB SİTESİ

http://borderless.beykoz.edu.tr

1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Bu sempozyumun konusu insanın dünya tasarlama ve kurma yetisinin bugünde ve gelecekte incelenmesidir. Sempozyum, Goodman’ın dünya yapmak kuramından yola çıkarak sanatta, bilimde ve pratikte dünyaların nasıl ve hangi etkileşimler içinde yapıldığını ele alır. Dünya yapmak dil, simgeler ve diğer temsil sistemleri aracılığıyla ya da örnekleme, ifade etme ve gösterme yoluyla dünya versiyonları yaratarak gerçekleşir. Bilimsel kuramlar, sanat eserleri, sinematik temsiller, psikoloji, etik ve kültürel çalışmalar dünya yapmanın boyutları arasındadır.

Sempozyumun amacı insan ve dünya ilişkilerinin bugünkü ve gelecekteki çoğulluğu üzerinde düşünmektir. Dünya yapma faaliyeti yeni siyasal ve etik pratikleri ve alternatif gelecekler tasarlamayı mümkün kılsa da işe her zaman bugün var olan dünyalardan başlar. Bu anlamda dünya yapmak, “dünya”ya dair tektipleşmiş tasavvurların karşısına yeni sorularla çıkar: İnsanlar, kültürler ve düşüncelerin akışkan olduğu bir dünyada siyasal sınırların anlamı nedir? Bilim ve sanatı, güzel sanatlarla zanaat ve gündelik hayatın estetiğini ayıran kavramsal sınırları nasıl düşünmeliyiz? Disiplinlerarası sınırları aşan bir işbirliğiyle dünya yapmak mümkün müdür? Ulusal sınırlar, hâkim medya anlatıları ya da terapi süreçleri gibi alanlardaki yerleşik pratikler, hangi tür dünya yapma faaliyetleri ile sorgulanabilir? Göçmenler, yoksullar ve mahpuslar ne tür hikayelere ses verirler? Bir dünya yoksa kozmopolitan etik nasıl mümkündür?

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği "Sınır/sız: Dünya Yapmak ve Ötesi" başlıklı 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumuna, borderless@beykoz.edu.tr adresine göndereceğiniz bildiri özetleriyle başvuru yapabilirsiniz.

Sempozyum hibrit gerçekleştirilecek olup, sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.