Kongre & Sempozyum

Uluslararası İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu

KONGRE TARİHİ

4/16/2020 - 4/17/2020

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

2/28/2020

KONGRE ŞEHRİ

Bakü, Azerbaycan

KONGRE YERİ

Bakü

KONGRE WEB SİTESİ

http://sempozyumbaku.kku.edu.tr

Uluslararası  İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

İnsanlığın ortak geleceğinin barış ve sevgi üzerine kurulu bir vizyon etrafında şekillenmesi Müslümanları da yakından ilgilendirmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Müslüman dünyanın hem kendi iç farklılıkları hem de farklı din ve kültürlerle bir arada yaşama tecrübesi, bu vizyonun günümüze uyarlanması konusunda zengin bir hafıza içermektedir. Bu hafızadan yararlanarak güncel şartlarda İslam Medeniyetinde birlikte yaşama tecrübesinin yeniden ele alınmasına ve çok yönlü değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyacın giderilmesi bağlamında gerçekleştirilecek olan “İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi” konulu uluslararası sempozyum ile Anadolu ve Azerbaycan irfani geleneği içinde önemli bir yeri olan birlikte yaşama tecrübesinin günümüzde kullanılma imkanını tespit ve gelecekteki muhtemel rolünü tayin etmek hedeflenmektedir. İslam Medeniyetinde birlikte yaşama tecrübesi hakkında bilimsel, siyasal, sosyal ve bireysel çalışmalara katkı sağlamayı amaçlayan bu proje aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini de geliştirecektir.

 

SEMPOZYUMUN AMACI

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Azerbaycan İlahiyyat İnstitutu’nun ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Uluslararası İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu” ile;

1 - İslam medeniyeti bağlamında Azerbaycan ve Türkiye arasında birlikte yaşamaya yönelik mevcut imkânları tespit etmek,

2 - Müslüman toplumlar arasında birlikte yaşamayla ilgili tecrübelerden faydalanarak özellikle konuyla ilgili uzman ve akademisyenlerin katkılarını ortaya koymak, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak,

3 - Ülkelerarası birlikte yaşama tecrübesinin günümüzde kullanılma imkânını ve gelecekteki muhtemel rolünü tayin, teşvik ve tespit etmek,

4 - İslam medeniyetinde birlikte yaşama tecrübesi hakkında bilimsel, siyasal, sosyal ve bireysel çalışmaların çoğalmasına katkıda bulunmak,

5 - Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mevcut ilişkilerin daha sağlam ve gelecek vadeden sürdürülebilir bir vizyon olarak teşekkülünü sağlamayı amaçlamaktadır.