Kongre & Sempozyum

Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi

KONGRE TARİHİ

3/12/2020 - 3/13/2020

KONGRE ÖZET GÖNDERİM TARİHİ

2/20/2020

KONGRE ŞEHRİ

İstanbul, Türkiye

KONGRE YERİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi

KONGRE WEB SİTESİ

http://igucon.gelisim.edu.tr/uygulamali-sosyal-bilimler-kongresi

Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Kongrenin Teması:
 Sürdürülebilirlik

 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından düzenlenen,  Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi’nin (IGU-CON USBK) temel amacı; Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün akademik çalışma ve uygulamaları; bilim insanlarının paylaşımına sunmak, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamak ve işbirliği çerçevesinde çalışma ortamları oluşturmaktır.

  Günümüzde özellikle; ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, teknolojik ve bilişim alanlarında mevcut gelişmelerin irdelenmesi ve sürdürülebilir çalışmaların yürütülmesi, verimli ve etkin araçların sorgulanması konularında sosyal bilim disiplinlerinin önemi artmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin de üzerinde önemle durulması gerektiği inancı ile bu alanda araştırma gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya getirerek, disiplinlerarası tartışma ve çalışma platformu oluşturmayı amaçlayan IGU-CON USBK nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlayacaktır.

   Sorgulama ve çözüm arayışlarının bütüncül yaklaşımlar ile tartışılmasına zemin oluşturması hedeflenen bu kongrede bir araya gelen bilim insanlarının kongre kapsamında elde edilen sonuçları değerlendirerek,  geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası  nitelikte  çalışmalara imza atmalarını hedefliyoruz.

   İlgili amaç ve hedefler doğrultusunda; Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Dilbilim, Felsefe, Finans, Hukuk, İletişim, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Lojistik, Maliye, Müzecilik, Pazarlama, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sigortacılık, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Turizm, Gastronomi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Gerontoloji, Kütüphanecilik, Siyasal Bilimler ve sosyal bilimlerin diğer alanları da kongre kapsamında değerlendirilecektir.

   Geleneksel olarak her yıl iletişim ve işbirliklerinin var olduğu farklı bir coğrafyada düzenlenmesi planlanan IGU-CON USBK 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Sizleri İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi’ne davet etmekten kıvanç duyuyoruz.

   İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi’ne kabul edilen ve sunulan bildirilerin özeti öncelikle kongre bildiri özeti kitapçığında 12 Mart 2020 tarihinde yayımlanacaktır. Tam metin gönderen katılımcıların hakemlik sürecinden geçmiş tebliğleri, tercihlerine göre IGU USBK tarafından tanımlanan uluslararası yayınevi kriterlerine sahip yayınevi tarafından basılacak olan kongre kitabında uluslararası makale olarak, ücretsiz yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Araştırmacılar dilerlerse,  kongrede sunulan bildirilerden  araştırma süreci tamamlanmış olan bildiriler için EBSCO, Academic Resource Index ResearchBib, I2OR International Instute of Organized Research , Google scholar indexlerde taranılan Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (SSAD) dergisinin Özel Sayısı için makale gönderebilecekler.

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IGU USBK) bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden online sunum ile katılım sağlayabileceklerdir.

 

USBK 2020
Düzenleme Kurulu